Algemene ledenvergadering Let’s Dance

Jaarverslag seizoen 2017-2018 

7 juni 2018

 1. Opening

Edwina heet iedereen van harte welkom.
Namens het bestuur zijn de volgende leden aanwezig: Edwina Treebusch (voorzitter), Joëlly Brouwer (secretaris), Maybritt van Luttikhuizen (penningmeester), Wendy Jorissen (activiteiten).
Inclusief het bestuur zijn er 38 personen aanwezig.
Iedereen wordt uitgenodigd een drankje te halen na afloop van de vergadering.

 1. Bestuur

Het bestuur stelt zichzelf voor en vertellen daarbij wie welke taak heeft.
Sanneke en Katalin zijn tussentijds afgetreden.
Wendy is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
Jolinsa is het nieuwe bestuurslid Social Media.
Beiden worden unaniem gekozen en Jolinsa wordt van harte welkom geheten.
Het bestuur is nog dringend op zoek naar iemand die zich bezig gaat houden met de activiteiten en ook een bestuurslid verantwoordelijk voor de coördinatie Trainsters.

 1. Financiën met de kascontrole

Terugblik en kascontrole.
De kascontrole is dit jaar gedaan door Britt Verstappen en Lisa Geelhoed. De kas is goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
Volgend jaar zullen Britt Verstappen en Lisa Geelhoed deze taak op zich nemen.
Maybritt geeft toelichting op het financieel verslag die onder de aanwezigen verspreid is.
Maybritt kondigt een contributieverhoging aan voor het seizoen 2019-2020. 

 1. Algemeen
 • Informatieboekje op de website
  Deze wordt nog te weinig gevonden door de leden, trainsters en ouders.
  Er worden vaak vragen gesteld die terug te vinden zijn in het informatieboekje op de site.
  Bij vragen wordt er daarom vaak doorverwezen naar de website.
 • Demo 2018
  De jaarlijkse demo zal dit jaar gehouden worden op zondag 9 december in de Muzenval.
  Zaterdag 8 december is de generale.
  Nieuw dit jaar is dat de demo voor de trainingsgroepen thema gericht zal zijn. Het thema voor dit jaar is Fantasy in the forest.
 • Dansevenement Let’s Dance: wel of niet?
  Er wordt uitgelegd dat Let’s Dance geen lid meer is van het BSG.
  Gezien drukte 25-jarig bestaan willen we er wel gaan staan en deelname is niet zeker. Daarom geen dansevenement, maar wel een grotere demo.
 • Wedstrijden 2018-2019
  Wedstrijden in de buurt van het BSG en SVD zullen op de planning komen (vooral voor de jongere groepen). Indien we aan het NK deelnemen zal dat onder de noemer van Open NK zijn, onder de voorwaarde dat het BSG nog wel bestaat.
  Verder zijn alle groepen ingeschreven voor diverse Shell We Dance toernooien en gaan we naar Showtime Drunen.
  Ideeën voor andere evenementen/toernooien mogen altijd voorgesteld worden aan het bestuur.
 • 25-jarig bestaan Let’s Dance
  Er gaat in 2019 weer een grotere demo komen met als thema De Wereld Draait Door.
 • Grote clubactie
  Wendy legt uit: Let’s Dance gaat dit jaar mee doen met de grote clubactie.
  We gaan een andere manier van verkopen gebruiken. Leden kopen loten van Let’s Dance en gaan deze verkopen. Na afloop hebben ze dus hun geld terugverdiend.
  Lotenboekjes waren te arbeidsintensief. Het geld wordt o.a. gebruikt voor een te gekke activiteit in oktober. Wat we gaan doen is nog een grote verrassing!
 • Bedankjes
  Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet met een leuke attentie.
  Jorinde werd extra in het zonnetje gezet vanwege haar afscheid. X-Treme heeft een dans opgevoerd voor haar.
 1. Rondvraag en afsluiting

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Edwina bedankt iedereen voor zijn of haar bezoek en inbreng en sluit de vergadering.
Daarbij wordt nog een drankje namens de vereniging aangeboden.