Algemene ledenvergadering Let’s Dance

Jaarverslag seizoen 2018-2019 

6 juni 2019

 1. Opening

Edwina heet iedereen van harte welkom.
Namens het bestuur zijn de volgende leden aanwezig: Edwina Treebusch (voorzitter), Joëlly Brouwer (secretaris), Maybritt van Luttikhuizen (penningmeester), Wendy Jorissen (activiteiten), Esther Goorman (activiteiten), Lisa Geelhoed (social media).
Leden van temptation, trainsters, werkgroepleden en 2 ouders zijn aanwezig.
Iedereen wordt uitgenodigd een drankje te halen na afloop van de vergadering.

 1. Bestuur

Het bestuur stelt zichzelf voor en vertelt daarbij wie welke taak heeft.
Jolinsa is tussentijds afgetreden.
Edwina, Esther en Joëlly zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.
Lisa is het nieuwe bestuurslid Social Media.
Allen worden unaniem gekozen.
Aangekondigd wordt dat Daniëlle Buitendijk vanaf september enthousiast zal aansluiten bij het bestuur.
Edwina kondigt aan in de loop van de tijd taken te zullen gaan overdragen, om uiteindelijk te kunnen aftreden.
Het bestuur is nog dringend op zoek naar iemand die zich bezig gaat houden met de coördinatie Trainsters en het ondersteunen van Lisa bij social media en de nieuwsbrief.

 1. Financiën met de kascontrole

Terugblik en kascontrole.
De kascontrole is dit jaar gedaan door Britt Verstappen en Wilma Maas. De kas is goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
Het was erg moeilijk gegadigden te vinden.
Maybritt geeft toelichting op het financieel verslag dat onder de aanwezigen verspreid is.
Maybritt kondigt een contributieverhoging aan.

 1. Algemeen
  • Informatieboekje op de website.
   • Deze wordt nog te weinig gevonden door de leden, trainsters en ouders.
   • Er worden vaak vragen gesteld die terug te vinden zijn in het informatieboekje op de site. Bij vragen wordt er daarom vaak doorverwezen naar de website.
   • Ook zal alles met betrekking tot de nieuwe AVG wet op termijn in het boekje te vinden zijn.
  • Demo 2019
   • De jaarlijkse demo zal dit jaar gehouden worden op zondag 15 december in de Muzenval.
   • Zaterdag 14 december is de generale.
   • We vieren het 25 jarig bestaan en hebben daarom het thema “Zilver”.
  • Wedstrijden 2019-2020
   • Wedstrijden worden zoveel als mogelijk vooraf ingepland. Dat is met de wedstrijden waar we nu aan gaan deelnemen echter niet altijd mogelijk.
   • Alle groepen zijn ingeschreven voor diverse Shell We Dance toernooien. Al deze data, inclusief finale datum dienen te worden vrijgehouden. Aan al deze toernooien zal worden deelgenomen, behalve als er tussendoor een ander evenement tussenkomt.
  • Stroop-Tober
   • We hebben twee jaar meegedaan aan de grote clubactie en willen dit jaar graag iets anders doen. Wendy legt uit: Let’s Dance gaat dit jaar stroopwafels verkopen in oktober – Stroop-Tober.
   • Hiervoor gaan we op donderdagavond 3 oktober met zijn allen de straat op om te verkopen.
  • Bedankjes
   • Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet met een leuke attentie.
   • Het 25-jarig bestaan betekent ook dat Martine 25 jaar bij de vereniging is. Martine wordt extra in het zonnetje gezet met een mooi cadeau en dierbaren die aanwezig zijn om deze mijlpaal met haar te vieren.
 1. Rondvraag en afsluiting

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Edwina bedankt iedereen voor zijn of haar bezoek en inbreng en sluit de vergadering.
Daarbij wordt nog een drankje namens de vereniging aangeboden.